Gazowe trenażery ratownicze to urządzenia ćwiczebne przeznaczone nie tylko do kształcenia strażaków, ale również osób, które jako pierwsze podejmują działania gaśnicze w początkowej fazie rozwoju pożaru. Doskonale sprawdzają się podczas szkoleń z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Ćwicząc na tych urządzeniach możemy oceniać zachowanie osób w warunkach symulujących realne zagrożenia zachodzące podczas pożaru, wycieku gazu propan-butan z butli lub instalacji gazowych.

Urządzenia zasilane są z butli gazowych LPG i sterowane z pulpitu sterującego bądź zdalnie z pilota. Każde stanowisko trenażera funkcjonuje niezależnie od pozostałych stanowisk. Trenażery gazowe są pomocne przy realizacji szkoleń z zakresu gaszenia pożarów gazów oraz innych szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz technicznego.
W naszej ofercie mamy trzy rodzaje trenażerów gazowych zasilanych gazem LPG (GTR1,GTR2,GTR3) oraz trenażery LNG.

TRENAŻERY LPG

Rodzaje trenażerów gazowych

ZBIORNIK DO SYMULACJI WYCIEKU GAZU W FAZIE CIEKŁEJ I GAZOWEJ GTR-1

Stanowisko oparte jest na stalowym zbiorniku LPG, wyposażone w instalację rur, zaworów, nasad oraz instalację gazową z trzema palnikami.
Urządzenie symuluje gaszenie pożarów strumieniowych grupy C oraz pozoruje rozszczelnienie płaszcza zbiornika, zaworu i instalacji.

BUTLA GAZOWA DO SYMULACJI NIESZCZELNOŚCI ZAWORU GTR-2

Stanowisko ćwiczebne oparte na 11-kilogramowej butli gazowej propan-butan, wyposażonej w: przyłącze gazowe, iskrowe urządzenie zapalające oraz palnik gazowy. Urządzenie symuluje nieszczelność zaworu gazowego oraz pożar strumieniowy gazu.

Symulowany pożar rozlewiska ropopochodnych

TACA DO SYMULACJI POWIERZCHNIOWEGO POŻARU GAZU GTR-3

Stanowisko ćwiczebne oparte jest na chromoniklowej tacy. Taca wyposażona jest w instalację gazową, rurowy palnik oraz iskrowe urządzenie zapalające. Napełniając tacę wodą można stworzyć “poduszkę wodną”, co odtwarza warunki pożaru ciał stałych i rozlanej cieczy palnej. Wyjmowana krata służy do montowania wielu nadstawek ćwiczebnych i symulowania pożaru różnych przedmiotów.

Stanowisko sprawdza się nie tylko w ćwiczeniach z pożarami rozlewisk cieczy, ale również można wykorzystywać je do szkolenia gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy ropopochodnych, używając gaśnic lub prądów wody z hydrantów wewnętrznych.

Rodzaje nadstawek

pożar do symulacji komputerów, monitorów TV

pożar do symulacji koszy na śmieci

pożar do symulacji skrzynek - tablic elektrycznych

pożar do symulacji tłuszczów

pożar do symulacji silników elektrycznych

symulacja wybuchu puszek z aerozolem

symulacja pożaru połączonego z wybuchem na skutek połączenia oleju z wodą

TRENAŻERY LNG

Rodzaje trenażerów LNG

CYSTERNA LNG

Stanowisko ćwiczebne oparte jest na cysternie LNG wraz z osprzętem. Stanowisko ćwiczebne ma pokazać zewnętrzny i wewnętrzny wygląd cysterny kriogenicznej, jej oznaczenie oraz charakterystyczne punkty. Zbiornik cysterny dostosowano w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzanie różnych scenariuszy ćwiczeń, symulując założone warianty nieszczelności instalacji LNG, zachowując zasady bezpieczeństwa i eksploatacji cysterny.

AUTOBUS LNG

Trenażer autobusu LNG stworzony jest na bazie autobusu wyposażonego w instalację skroplonego gazu zimnego LNG. Urządzenie umożliwia doskonalenie umiejętności ratowników w przypadku wycieku i pożaru skroplonego gazu LNG w komorze silnika, w zbiorniku gazu, jak również wymienniku gazowym.

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ZASILANY LNG

Trenażer samochodu LNG zbudowano na podwoziu samochodu ciężarowego. Zainstalowanie oryginalnego zbiornika LNG z osprzętem oraz parownika umozliwia stworzenie rzeczywistej awarii, która może stwarzać istotne zagrożenie dla użytkowników pojazdu jak również ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych.

Tace

Tace służą do wylewnia (uwalniania) i palenia skroplonego gazu ziemnego. W zestawie występuje 6 szt. metalowych tac o różnych pojemnościach.

Stelaż

Z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczących podczas wylewania i palenia gazu, stanowisko ćwiczebne wyposażono w dwa metalowe stelaże. Jeden do mocowania węża przez, który wylewany będzie skroplony gaz ziemny do tac, drugi do podłączenia węży pożarniczych.

Osłona mobilna

Osłona ma za zadanie zapewnienie bezpiecznej obserwacji ćwiczeń dla obserwatorów przed promieniowaniem cieplnym. W środkowej części osłony znajduje się wizjer w postaci szyby kominkowej.

Sterowanie

Gazowe urządzenia ćwiczebne sterowane są z pulpitu sterującego, na którym zamontowane są z butle gazowe LPG. Urządzenia ćwiczebne mogą być zasilane gazem w fazie gazowej lub ciekłej. Z pulpitu sterującego, instruktor dokonuje regulacji przepływu gazu do odpowiednich stanowisk ćwiczebnych, dzięki czemu możliwa jest symulacja różnej wielkości płomienia pożaru i powtórne jego wzniecenie. Gaz doprowadzany jest za pomocą elastycznych przewodów gazowych, a łączenie ich z urządzeniami za pomocą szybkozłącza nie stwarza trudności dla prowadzącego. W zależności od wersji urządzenia może ono być również sterowane z pilota.

Bezprzewodowe sterowanie stanowiskami gazowymi odbywa się przy pomocy zdalnego pilota stanowiącego wyposażenie trenażerów. Takie rozwiązanie umożliwia prowadzącemu ćwiczenia wygodną i komfortową obsługę urządzenia z dogodnego miejsca, z punktu widzenia obserwacji ćwiczących. System sterowania wszystkimi palnymi stanowiskami ćwiczebnymi zapewnia maksymalną swobodę ruchów oraz możliwość zatrzymania urządzenia w każdym momencie przy pomocy wyłącznika awaryjnego. Zastosowana do obsługi trenażera łączność radiowa pozwala zminimalizować ryzyko potknięcie się ewentualnym przewodem.