Stanowiska ratownictwa chemicznego stanowią fragmenty instalacji przemysłowych, rurociągów wraz z wkomponowaną dowolną armaturą przemysłową, np. zawory różnego typu, połączenia kołnierzowe, połączenia spawane i nitowane, reaktory czy zbiorniki. Pozwala to na symulację wycieków cieczy niebezpiecznych na różnych wysokościach przez różną geometrię otworów awaryjnych lub z różną intensywnością. Konstrukcja instalacji pozwala na sterowanie scenariuszami awaryjnymi i ich dobór w zależności od założonych celów treningu. Czynnikiem roboczym instalacji, ze względów bezpieczeństwa, jest woda, której ciśnienie wytwarzane jest za pomocą kompresora oraz zbiornika ciśnieniowego.
Zaproponowane stanowiska stanowią wyposażenie wielomodułowych oraz modułowych stanowisk ćwiczebnych. Pozwalają przeprowadzać szkolenie zespołów ratowniczych w trzech opcjonalnych wersjach: w przypadku awarii na instalacjach przemysłowych lub podczas wypadku w laboratorium chemicznym oraz wycieku substancji ze zbiornika.

Cechy

możliwość działań na różnej armaturze przemysłowej

symulacja wycieków substancji na różnych wysokościach

zmienna intensywność wycieków substancji

zastosowanie bezpiecznej substancji w instalacjach

Instalacja przemysłowa w kontenerach

Instalacja przemysłowa wolnostojąca

Zbiornik do symulacji wycieku cieczy

Przewoźne stanowisko do wycieku substancji