Firma Ślusarstwo Produkcja – Handel – Usługi Władysław Radzik powstała w 1991 r. Główną jej działalnością była obróbka wyrobów metalowych. Ówczesny właściciel – Władysław Radzik, pasjonat i działacz na rzecz ochrony przeciwpożarowej – poszerzył w 2014 r. działalność swojej firmy o produkcję urządzeń ćwiczebnych dla straży pożarnej.

Pierwszy trenażer ćwiczebny powstał w 2016 r. na poligonie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W 2018 r. firma zrealizowała duży projekt instalowania w Ośrodkach Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołach Pożarniczych w Polsce modułowych wielofunkcyjnych trenażerów ratowniczych, do nauki gaszenia pożarów wewnętrznych.

Obecnie jesteśmy wiodącym w Polsce producentem kontenerowych trenażerów ratowniczych przeznaczonych do szkolenia strażaków oraz innych służb ratowniczych. Oferujemy kompleksowe usługi poczynając od doradztwa, poprzez projekt, produkcję, montaż i serwis trenażerów ćwiczebnych. Tworzymy zespół składający się z wykwalifikowanej kadry, w tym osób, które przez wiele lat służyły w zawodowych jednostkach straży pożarnej. Dzięki ich doświadczeniu gwarantujemy, że szkoląc się na naszych urządzeniach ćwiczący mają przeświadczenie rzeczywistej sytuacji.

Produkując urządzenia, bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby odbiorców z możliwością dowolnego konfigurowania i łączenia ze sobą pojedynczych kontenerów. Na trenażery ratownicze wystawiamy certyfikat zgodności i bezpiecznego użytkowania. Obecnie na naszych kontenerowych trenażerach ratowniczych, oprócz polskich ratowników, mają możliwość ćwiczyć strażacy z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Birmy.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług są liczne referencje i listy uznaniowe wystawiane przez podmioty na rzecz, których realizowaliśmy dostawy. Prestiżową nagrodą, jaką otrzymaliśmy w 2019 r. była nagroda Lider Bezpieczeństwa Państwa w kategorii Innowacyjny Produkt za „Wielomodułowy trenażer ratowniczy do szkolenia strażaków w symulowanych warunkach”. W 2022 r. będąc w konsorcjum otrzymaliśmy na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji „INTARG 2022” certyfikat za Trenażer LNG.

Wielką pasję, jaką była dla Władysława Radzika straż pożarna, kontynuuje jego syn Marcin Radzik (Zarządca Sukcesyjny), który rozwija działalność produkując kolejne trenażery ratownicze dostosowane do potrzeb szkoleniowych polskich i zagranicznych służb ratowniczych.