Trenażer składa się z modułów szkoleniowych dobranych tak, aby cały cykl szkoleniowy obejmował trening podstawowych i niezbędnych umiejętności strażaka, skupiając szkolenie na gaszeniu pożarów wewnętrznych.

Sposób zaprojektowania i zespolenia poszczególnych modułów umożliwia ich łatwy demontaż oraz możliwość ponownej instalacji w innej lokalizacji lub w inną bryłę.

Wielomodułowe trenażery ratownicze są urządzeniami ćwiczebnymi, złożonymi z kontenerów morskich, zespolonych w formie wielokondygnacyjnego budynku. Istnieje możliwość dowolnego konfigurowania i łączenia kontenerów ze sobą tworząc różne obiekty.

Urządzenie zawiera zamknięte, tworzące logiczną funkcjonalną przestrzeń, symulującą pomieszczenia mieszkalne, biurowe lub przemysłowe.

Trenażer umożliwia:

01

obserwowanie rzeczywistego rozwoju pożaru

02

ćwiczenie prawidłowej ewakuacji

03

umiejętne przewietrzanie obiektu

04

właściwe gaszenie pożarów wewnętrznych

05

Odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji pożaru w obiektach

06

Wdrożenie różnych scenariuszy ćwiczeń

07

Odwzorowanie realnych warunków

08

Stworzenie różnych realnych sytuacji awaryjnych

CECHY

urządzenie poligonowe, dydaktyczno-treningowe

łączenie zestawów z komorą rozgorzeniową ( ogniową) jedno lub wielokontenerowe

możliwość konfigurowania dowolnego układu trenażerów

duża przestrzeń i stabilna zabudowa

odwzorowanie wielokondygnacyjnych budynków

ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE WIERNEGO REALIZMU ĆWICZEŃ