Wielomodułowe trenażery ratownicze

 

Rok 2016-Poligon SGSP Przeciwpożarowa Baza Zamczysko Nowe

Rok 2017-Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie

Rok 2018-SzkołyPSP, Ośrodki Szkolenia KW PSP w Polsce

Rok 2019- Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Tbilisi- Gruzja

Rok 2019- Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim

Rok 2021- Wyższa Szkoła Zawodowa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy-Ukraina

Rok 2022- Centralny Ośrodek Szkolenia w Rezeni – Mołdawia