Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY ŚLUSARSTWO PRODUKCJA HANDEL USŁUGI WŁADYSŁAW RADZIK W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cele szczegółowe :

Poszerzenie oferty o udoskonalony produkt.
Poszerzenie oferty o nowe produkty.
Wdrożenie innowacji marketingowej.
Wdrożenie innowacji organizacyjnej.
Wdrożenie innowacji procesowej.
Wartość projektu: 4 344 729,00 PLN

Wartość dofinasowania: 2 445 410,00 PLN