Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz opinie służb ratowniczych na temat funkcjonowania trenażerów dały nam podstawy do zaprojektowania nowej generacji trenażerów ratowniczych opartych na modułowych stanowiskach ćwiczebnych.

Modułowe stanowiska ćwiczebne służą do symulowania sytuacji kryzysowych. Dzięki temu strażacy i inne służby ratunkowe mogą ćwiczyć swoje umiejętności w warunkach bezpiecznych, a także przygotować się do ewentualnego rzeczywistego zagrożenia.

Moduł stacjonarny

 

Moduł mobilny

 

Stanowiska ćwiczebne to platformy, dzięki którym ćwiczący mogą wykorzystać swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne do opanowania trudnych sytuacji. Symulowane w module pożary wyposażenia mogą być wykorzystanie do zainstalowania w istniejących już wielomodułowych trenażerach ratowniczych.

Proponujemy trenażery w wariantach mobilnych i stacjonarnych, zawierające wiele innowacyjnych rozwiązań wspierających proces szkolenia. Zastosowane środki pozoracji w postaci palnego wyposażenia zasilanego gazem LPG, sztucznego dymu oraz odwzorowanie innych detali urzeczywistnia całość ćwiczeń.

CECHY

stworzenie nowego design DNA trenażerów

możliwość implementacji wyposażenia do istniejących trenażerów

wysoki stopień odwzorowania detali

zastosowanie elementów do ćwiczeń wysokościowych (w wersji stacjonarnej)

możliwość łatwego przetransportowania modułu do ćwiczących (wersja mobilna)

Modułowy trenażer stacjonarny

Wariant stacjonarny oparty jest o konstrukcję bazującą na kontenerach morskich 20 i 40 stopowych, ustawionych w układzie litery L. Układ pomieszczeń wchodzących w ten moduł to: pomieszczenie garażowe/warsztat samochodowy, pomieszczenie gospodarcze oraz socjalne. Dodatkowo moduł wyposażono w stanowisko wysokościowe w postaci dwuspadowego dachu pokrytego różnymi materiałami spotykanymi na dachach oraz dodatkowe elementy w postaci włazów dachowych, komina oraz instalacji fotowoltaicznej.

Palący garaż/warsztat

posiada wrota, drzwi wejściowe oraz okno. Zawiera elementy wyposażenia symulujące pożar: kanału, butli z gazem, opon, kanistrów, beczki z paliwem, oraz prostownika. Ponadto garaż/warsztat może być wyposażony w trenażer pojazdu elektryczno/hybrydowego (dł.4m,szer.1,8m).

Palące pomieszczenie gospodarcze

posiada wrota, drzwi wejściowe oraz okno. Zawiera elementy wyposażenia symulujące pożar: kotła na paliwo stałe z elementami łatwopalnymi obok, kotła gazowego, pralkę, regały, skrzynkę z bezpiecznikami.

Palące pomieszczenie socjalne

posiada wrota, drzwi do wyważania oraz okno. Zawiera elementy wyposażenia symulujące pożar: atrapy łóżka, stołu z krzesłami, biurka z monitorem oraz kuchenki elektrycznej.

Modułowy trenażer mobilny

Wariant mobilny oparty jest o konstrukcję bazującą na kontenerach hakowych, ustawionych w układzie litery L. Układ pomieszczeń wchodzących w ten moduł to: pomieszczenie garażowe/warsztat samochodowy oraz pomieszczenie gospodarcze z wyposażeniem jak w modelu stacjonarnym. Moduł ten w odróżnieniu od stacjonarnego daje się łatwo przetransportować w inne miejsce samochodem ciężarowym wyposażonym w hak.