Komora rozgorzeniowa przeznaczona jest do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru. Pozwala odwzorować warunki, takie jak w czasie trwania prawdziwego pożaru, jednak w sposób kontrolowany i bezpieczny dla ćwiczących.

Umożliwia obserwację zjawisk towarzyszących spalaniu się materiałów palnych w pierwszej fazie rozwoju pożaru, obserwację rozprzestrzeniania się płomienia (spalanie gazowych produktów, gromadzących się w warstwie podsufitowej) i przejście pożaru w fazę rozgorzenia.

W miarę jego rozwoju obejmuje on całą objętość komory rozgorzeniowej. W naszej ofercie posiadamy kilka wersji komór rozgorzeniowych.

Komora rozgorzeniowa może funkcjonować jako oddzielne stanowisko do ćwiczeń, może również stanowić jeden z elementów wielomodułowych trenażerów ratowniczych.

Komora umożliwia obserwację:

zjawisk zachodzących podczas prawdziwego pożaru

rozprzestrzeniania się płomienia

przejścia pożaru w fazę rozgorzenia

Zastosowanie

trenowanie sposobu gaszenia pożaru

będącego w różnych fazach rozgorzenia

ćwiczenie najbardziej efektywnej metody

podawania wody

poznawanie zasad zachowania

w trudnych sytuacjach

doskonalenie umiejętności pracy w grupie

zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności

obserwowanie zachowań ratowników

podczas przebywania w strefie wysokich temperatur